لیست مخازن استیل

لیست مخازن استیل مبدل سازان کیمیا

نام دستگاهظرفیتمشخصاتضخامت بدنهقیمت
قطرارتفاع بدنه
۱مخزن استیل۵۰۰ لیتر۹۰ cm۱۰۰ cm۳ mmتماس بگیرید
۲مخزن استیل۱.۰۰۰ لیتر۹۵ cm۱۵۰ cm۳ mmتماس بگیرید
۳مخزن استیل۱.۵۰۰ لیتر۹۵ cm۲۵۰ cm۳ mmتماس بگیرید
۴مخزن استیل۲.۰۰۰ لیتر۱۳۰ cm۱۵۰ cm۳ mmتماس بگیرید
۵مخزن استیل۲.۵۰۰ لیتر۱۴۰ cm۱۵۰ cm۳ mmتماس بگیرید
۶مخزن استیل۳.۰۰۰ لیتر۱۴۰ cm۲۰۰ cm۳ mmتماس بگیرید
۷مخزن استیل۴.۰۰۰ لیتر۱۳۰ cm۳۰۰ cm۳ mmتماس بگیرید
۸مخزن استیل۵.۰۰۰ لیتر۱۶۰ cm۲۵۰ cm۳ mmتماس بگیرید
۹مخزن استیل۶.۰۰۰ لیتر۱۶۰ cm۳۰۰ cm۳ mmتماس بگیرید
۱۰مخزن استیل۸.۰۰۰ لیتر۱۹۰ cm۳۰۰ cm۴ mmتماس بگیرید
۱۱مخزن استیل۱۰.۰۰۰ لیتر۱۹۰ cm۳۷۵ cm۴ mmتماس بگیرید
۱۲مخزن استیل۱۲.۰۰۰ لیتر۲۱۰ cm۳۰۰ cm۴ mmتماس بگیرید
۱۳مخزن استیل۱۵.۰۰۰ لیتر۲۵۰ cm۳۰۰ cm۴ mmتماس بگیرید
۱۴مخزن استیل۲۰.۰۰۰ لیتر۲۵۰ cm۴۰۰ cm۵ mmتماس بگیرید
۱۵مخزن استیل۲۵.۰۰۰ لیتر۲۵۰ cm۴۵۰ cm۵ mmتماس بگیرید
۱۶مخزن استیل۳۰.۰۰۰ لیتر۲۵۰ cm۶۰۰ cm۵ mmتماس بگیرید

برای مشاوره و یا خرید با مبدل سازان کیمیا تماس حاصل نمایید.

امکانات مخازن استیل :

  • آبنما
  • نردبان
  • منهول فابریک کلمپی
  • شیر تخلیه
  • شیر ورودی
  • شیر نمونه گیری
  • پایه مخروطی استیل

مخزن استیل ذخیره آب RO